הטיפול הביתי

מסלול הטיפול הביתי הוא שלב משלים והכרחי להצלחת הטיפול בקליניקה.

הטיפול מבוסס על התכשירים של "מעבדות הייר קליניק", המותאמים באופן אישי לכל מטופלת ע"י יועצת מקצועית בהתאם להתקדמות הטיפול.

במסלול זה, המטופלת תודרך אישית ובאופן שוטף ע"י יועצת מקצועית שתמליץ על התכשירים הנכונים עפ"י התקדמות הטיפול.

על מנת להגיע לתוצאה האיכותית ביותר יש להקפיד להשתמש בתכשירים בהתאם להדרכה ולתוכנית האישית למשך התקופה הנדרשת.

הטיפול בקליניקה
תוספות שיער והשלמות שיער